New Medicine 2019/3
search
  • New Medicine 2019/3

New Medicine 2019/3

50,00 zł
Brutto
Ilość

N e w  M e d i c i n e 3/2019

Original papers/Prace oryginalne

Assessment of the severity of chronic sinusitis in children with cystic fibrosis using the Lund-Mackay Score depending on genotype
Ocena ciężkości przewlekłego zapalenia zatok u dzieci z mukowiscydozą w skali Lund-Mackaya w zależności od genotypu
Piotr Kwast, Olga Olszewska-Sosińska, Maria Wolniewicz, Katarzyna Zybert, Dorota Sands, Lidia Zawadzka-Głos – s. 75

Assessment of the utility of ultrasonography and microbiology in the treatment of peritonsillar abscess in children
Ocena przydatności ultrasonografii i badań mikrobiologicznych w leczeniu ropni okołomigdałkowych u dzieci
Alicja M. Piotrowska, Magdalena Frąckiewicz, Lidia Zawadzka-Głos – s. 81

PEDIATRIC DENTISTRY/STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Original papers/Prace oryginalne

The effects of overweight and obesity on oral health status in children and adolescents
Wpływ nadwagi i otyłości na stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży
Katarzyna Deszczyńska, Paweł Piątkiewicz, Renata Górska – s. 86

Spatial changes in the dental arch after premature extraction of the first primary molar – a 12-month observational study
Przestrzenne zmiany w łuku zębowym po jednostronnej przedwczesnej ekstrakcji pierwszego trzonowego zęba mlecznego – obserwacje 12-miesięczne
Angelika Kobylińska, Paula Piekoszewska-Ziętek, Dariusz Gozdowski, Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 96

Dental care in pregnancy – the state of knowledge among Polish dentists and gynaecologists, and factors affecting knowledge about dental management in pregnancy
Opieka stomatologiczna w ciąży – stan wiedzy polskich dentystów i ginekologów oraz czynniki wpływające na wiedzę na temat postępowania stomatologicznego w ciąży
Angelika Kobylińska, Grażyna Marczuk-Kolada, Marcin Studnicki, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 105

Specyficzne kody

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.